Ngày

Giờ

Vòng 14

Kênh

30/3

17:00

Hoàng Anh Gia Lai – Khánh Hòa

FPT Play

30/3

18:00

Sông Lam Nghệ An – Hải Phòng

FPT Play, VTV5

30/3

19:15

Thể Công Viettel – Quảng Nam

FPT Play

31/3

17:00

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh – Becamex Bình Dương

FPT Play

31/3

18:00

Đông Á Thanh Hóa – Công an Hà Nội

FPT Play, HTV1

31/3

18:00

Quy Nhơn Bình Định – TP Hồ Chí Minh

FPT Play, HTV keys

31/3

19:15

Hà Nội – Thép Xanh Nam Định

FPT Play, VTV5