Ngày

Thời gian

Trận

Kênh

02/9

17:00

Bình Phước – Khánh Hòa

On Sports News

02/9

18:00

Bà Rịa Vũng Tàu – Phố Hiến

On Sports

03/9

15:30

Đắk Lắk – Quảng Nam

On Sports+

03/9

16:30

Công an nhân dân – Phú Thọ

On Football

04/9

16:00

Huế – Cần Thơ

On Sports

04/9

17:00

Long An – Phù Đổng

On Sports+