Ngày

Thời gian

Trận

Kênh

23/9

16:00

Phú Thọ – Bình Phước

On Sports News

23/9

16:00

Phù Đổng – Huế

On Sports+

23/9

17:00

Quảng Nam – Bà Rịa Vũng Tàu

On Football

23/9

18:00

Cần Thơ – Long An

On Sports+

24/9

17:00

Khánh Hòa – Công an nhân dân

On Sports

24/9

18:00

Phố Hiến – Đắk Lắk

On Sports News