Ngày

Giờ

Vòng 17

Kênh

8/5

17:00

Quảng Nam – Công an Hà Nội

FPT Play, HTV thể thao

8/5

18:00

Thép Xanh Nam Định – Becamex Bình Dương

FPT Play

8/5

18:00

Khánh Hòa – Hải Phòng

FPT Play

8/5

18:00

Quy Nhơn Bình Định – Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

FPT Play

8/5

19:15

TP Hồ Chí Minh – Đông Á Thanh Hóa

FPT Play, HTV thể thao

9/5

17:00

Hoàng Anh Gia Lai – Sông Lam Nghệ An

FPT Play

9/5

19:15

Hà Nội – Thể Công Viettel

FPT Play, VTV5