Ngày

Giờ

Vòng 18

Kênh

12/5

18:00

Đông Á Thanh Hóa – Becamex Bình Dương

FPT Play, VTV5

12/5

19:15

Hải Phòng – Quảng Nam

FPT Play

12/5

19:15

Công an Hà Nội – Khánh Hòa

FPT Play, HTV keys

13/5

17:00

Sông Lam Nghệ An – TP Hồ Chí Minh

FPT Play, HTV thể thao

13/5

17:00

Hoàng Anh Gia Lai – Thép Xanh Nam Định

FPT Play, VTV5

13/5

18:00

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh – Hà Nội

FPT Play

13/5

19:15

Thể Công Viettel – Quy Nhơn Bình Định

FPT Play