Ngày

Giờ

Vòng 20

Kênh

21/5

17:00

Hoàng Anh Gia Lai – Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

FPT Play

21/5

17:00

Quảng Nam – Becamex Bình Dương

FPT Play, HTV thể thao

21/5

19:15

Hà Nội – Đông Á Thanh Hóa

FPT Play

21/5

19:15

TP Hồ Chí Minh – Công an Hà Nội

FPT Play, HTV thể thao

22/5

18:00

Thép Xanh Nam Định – Hải Phòng

FPT Play, VTV5

22/5

18:00

Khánh Hòa – Thể Công Viettel

FPT Play

22/5

18:00

Quy Nhơn Bình Định – Sông Lam Nghệ An

FPT Play