Ngày

Giờ

Vòng 21

Kênh

25/5

17:00

Quảng Nam – Hà Nội

FPT Play

25/5

19:15

TP Hồ Chí Minh – Hoàng Anh Gia Lai

FPT Play, HTV thể thao

26/5

17:00

Sông Lam Nghệ An – Becamex Bình Dương

FPT Play

26/5

18:00

Khánh Hòa – Quy Nhơn Bình Định

FPT Play

26/5

18:00

Đông Á Thanh Hóa – Thép Xanh Nam Định

FPT Play, HTV thể thao

26/5

19:15

Công an Hà Nội – Thể Công Viettel

FPT Play, VTV5

26/5

19:15

Hải Phòng – Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

FPT Play