Ngày

Thời gian

Trận

Kênh

22/7

16:00

Phú Thọ – Phù Đổng

On Sports+

22/7

17:00

Quảng Nam – Bình Phước

On Football

23/7

15:30

Đắk Lắk – Khánh Hòa

On Sports+

23/7

18:00

Phố Hiến – Huế

On Sports

24/7

15:30

Công an nhân dân – Long An

On Sports

24/7

18:00

Bà Rịa Vũng Tàu – Cần Thơ

On Sports