Ngày

Giờ

Trận

Kênh

Lượt trận 1

12/1

23:00

(A) Qatar – Liban

FPT Play, VTV5

13/1

18:30

(B) Australia – Ấn Độ

FPT Play, VTV5, VTV Cần Thơ

13/1

21:30

(A) Trung Quốc – Tajikistan

FPT Play, VTV5, VTV Cần Thơ

14/1

00:30

(B) Uzbekistan – Syria

FPT Play, VTV5

14/1

18:30

(D) Nhật Bản – Việt Nam

FPT Play, VTV5

14/1

21:30

(C) UAE – Hồng Kông

FPT Play, VTV5, VTV Cần Thơ

15/1

00:30

(C) Iran – Palestine

FPT Play, VTV2

15/1

18:30

(E) Hàn Quốc – Bahrain

FPT Play, VTV5, VTV Cần Thơ

15/1

21:30

(D) Indonesia – Iraq

FPT Play, VTV5, VTV Cần Thơ

16/1

00:30

(E) Malaysia – Jordan

FPT Play, VTV2

16/1

21:30

(F) Thái Lan – Kyrgyzstan

FPT Play, VTV5, VTV Cần Thơ

17/1

00:30

(F) Arab Saudi  – Oman

FPT Play, VTV2