Ngày

Thời gian

Trận

Kênh

29/7

16:00

Huế – Công an nhân dân

On Sports

29/7

17:00

Bình Phước – Phố Hiến

On Sports News

30/7

16:00

Phù Đổng – Đắk Lắk

On Football

30/7

17:00

Long An – Quảng Nam

On Sports

31/7

17:00

Khánh Hòa – Bà Rịa Vũng Tàu

On Football

31/7

18:00

Cần Thơ – Phú Thọ

On Sports