Ngày

Giờ

Vòng 1

Kênh

20/10

18:00

Hải Phòng – Hoàng Anh Gia Lai

FPT Play, VTV5, HTV thể thao

21/10

18:00

Đông Á Thanh Hóa – Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

FPT Play

22/10

17:00

Sông Lam Nghệ An – Viettel

FPT Play, VTV5

22/10

18:00

Thép Xanh Nam Định – Quảng Nam

FPT Play

22/10

19:15

Công an Hà Nội – Quy Nhơn Bình Định

FPT Play

22/10

19:15

TP Hồ Chí Minh – Khánh Hòa

FPT Play, HTV thể thao

24/11

18:00

Becamex Bình Dương – Hà Nội