Ngày

Giờ

Vòng 9

Kênh

17/2

18:00

Becamex Bình Dương – Quảng Nam

FPT Play, HTV thể thao

17/2

19:15

Thể Công Viettel – Khánh Hòa

FPT Play

17/2

19:15

Hải Phòng – Thép Xanh Nam Định

FPT Play, VTV5

18/2

17:00

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh – LPBank Hoàng Anh Gia Lai

FPT Play

18/2

18:00

Sông Lam Nghệ An – Quy Nhơn Bình Định

FPT Play, HTV keys

18/2

18:00

Đông Á Thanh Hóa – Hà Nội

FPT Play

18/2

19:15

Công an Hà Nội – TP Hồ Chí Minh

FPT Play, VTV5