Ngày

Thời gian

Trận

Kênh

29/7

17:00

SHB Đà Nẵng – Nam Định

VTV6, On Football

29/7

19:15

TP Hồ Chí Minh – Hải Phòng

On Football

30/7

17:00

Becamex Bình Dương – Topenland Bình Định

On Sports+

30/7

18:00

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh – Sài Gòn

On Football

31/7

18:00

Đông Á Thanh Hóa – Viettel

On Sports+

31/7

19:15

Hà Nội – Sông Lam Nghệ An

VTV6, On Football