Ngày

Thời gian

Trận

Kênh

05/8

18:00

Hải Phòng – SHB Đà Nẵng

On Football

05/8

19:15

Sài Gòn – Hoàng Anh Gia lai

VTV5, On Sports

05/8

19:15

Viettel – Becamex Bình Dương

VTV6, On Sports+

06/8

18:00

Topenland Bình Định – Hà Nội

On Football

07/8

18:00

Nam Định – TP Hồ Chí Minh

On Sports+

07/8

18:00

Sông Lam Nghệ An – Đông Á Thanh Hóa  

On Football