Ngày

Giờ

Vòng 11

Kênh

27/2

17:00

Quảng Nam – Thể Công Viettel

FPT Play

27/2

18:00

Khánh Hòa – LPBank Hoàng Anh Gia Lai

FPT Play, HTV thể thao

27/2

19:15

Công an Hà Nội – Đông Á Thanh Hóa

FPT Play, VTV5

27/2

19:15

Hải Phòng – Sông Lam Nghệ An

FPT Play

28/2

18:00

Thép Xanh Nam Định – Hà Nội

FPT Play

28/2

18:00

Becamex Bình Dương – Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

FPT Play

28/2

19:15

TP Hồ Chí Minh – Quy Nhơn Bình Định

FPT Play, HTV thể thao