Ngày

Thời gian

Trận

Kênh

02/9

17:00

Becamex Bình Dương – Viettel

On Football

02/9

19:15

Hà Nội – Topenland Bình Định

VTV6, On Football

03/9

17:00

Đông Á Thanh Hóa – Sông Lam Nghệ An

VTV6, On Sports

03/9

18:00

Hoàng Anh Gia Lai – Sài Gòn

On Sports+

04/9

17:00

SHB Đà Nẵng – Hải Phòng

On Football

04/9

19:15

TP Hồ Chí Minh – Nam Định

On Football