Ngày

Giờ

Vòng 16

Kênh

3/5

18:00

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh – Quảng Nam

FPT Play, HTV thể thao

4/5

17:00

Sông Lam Nghệ An – Hà Nội

FPT Play

4/5

18:00

Becamex Bình Dương – Khánh Hòa

FPT Play

4/5

18:00

Đông Á Thanh Hóa – Quy Nhơn Bình Định

FPT Play

4/5

19:15

Công an Hà Nội – Thép Xanh Nam Định

FPT Play, VTV5

4/5

19:15

Hải Phòng – TP Hồ Chí Minh

FPT Play, HTV thể thao

5/5

19:15

Thể Công Viettel – Hoàng Anh Gia Lai

FPT Play