Ngày

Thời gian

Trận

Kênh

13/9

17:00

Becamex Bình Dương – Hoàng Anh Gia Lai

On Football

13/9

18:00

Sông Lam Nghệ An – SHB Đà Nẵng

On Sports News

13/9

19:15

Sài Gòn – Hà Nội

On Football

14/9

18:00

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh – TP Hồ Chí Minh

On Sports News

14/9

18:00

Topenland Bình Định – Hải Phòng

VTV5, On Football

14/9

19:15

Viettel – Nam Định

VTV6, On Sports+