Ngày

Giờ

Vòng 22

Kênh

30/5

17:00

Hoàng Anh Gia Lai – Đông Á Thanh Hóa

FPT Play

30/5

18:00

Quy Nhơn Bình Định – Quảng Nam

FPT Play

30/5

18:00

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh – Công an Hà Nội

FPT Play, HTV thể thao

30/5

19:15

Thể Công Viettel – Hải Phòng

FPT Play, VTV5

31/5

18:00

Thép Xanh Nam Định – Sông Lam Nghệ An

FPT Play, VTV5

31/5

18:00

Becamex Bình Dương – TP Hồ Chí Minh

FPT Play, HTV thể thao

31/5

19:15

Hà Nội – Khánh Hòa

FPT Play