Ngày

Giờ

Vòng 24

Kênh

19/6

17:00

Quảng Nam – Sông Lam Nghệ An

FPT Play

19/6

18:00

Đông Á Thanh Hóa – Khánh Hòa

FPT Play

19/6

19:15

Thể Công Viettel – TP Hồ Chí Minh

FPT Play, HTV3

20/6

18:00

Thép Xanh Nam Định – Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

FPT Play, HTV3

20/6

18:00

Becamex Bình Dương – Hoàng Anh Gia Lai

FPT Play

20/6

18:00

Quy Nhơn Bình Định – Hà Nội

FPT Play

20/6

19:15

Công an Hà Nội – Hải Phòng

FPT Play, VTV5