Ngày

Thời gian

Trận

Kênh

03/11

17:00

SHB Đà Nẵng – Sài Gòn

On Sports+

03/11

18:00

Hải Phòng – Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

On Football

03/11

18:00

Sông Lam Nghệ An – Becamex Bình Dương

On Sports News

04/11

17:00

Đông Á Thanh Hóa – Hà Nội

On Football

04/11

18:00

Hoàng Anh Gia Lai – Nam Định

On Sports

04/11

19:15

Viettel – Topenland Bình Định

On Football