Ngày

Thời gian

Trận

Kênh

13/11

17:00

Nam Định – Sài Gòn

On Sports

13/11

17:00

Đông Á Thanh Hóa – Hoàng Anh Gia Lai

VTV5 TN, VTV5 TNB

13/11

17:00

TP Hồ Chí Minh – Viettel

On Sports+

13/11

17:00

Hải Phòng – Sông Lam Nghệ An

VTV5

13/11

17:00

SHB Đà Nẵng – Topenland Bình Định  

On Sports News

13/11

17:00

Hà Nội – Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

On Football