Ngày

Thời gian

Trận

Kênh

15/7

17:00

Becamex Bình Dương – SHB Đà Nẵng

On Sports News

15/7

18:00

Topenland Bình Định – Nam Định

On Football

15/7

18:00

Sông Lam Nghệ An – Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

VTV5

15/7

18:00

Hải Phòng – Viettel

VTV6

16/7

18:00

Đông Á Thanh Hóa – Sài Gòn

On Sports News

16/7

19:15

TP Hồ Chí Minh – Hoàng Anh Gia Lai

On Football