Ngày

Thời gian

Trận

Kênh

19/7

17:00

SHB Đà Nẵng – Sông Lam Nghệ An

On Sports News

19/7

18:00

Nam Định – Viettel

VTV6, On Sports+

19/7

18:00

Hải Phòng – Topenland Bình Định

On Football

20/7

17:00

Hoàng Anh Gia Lai – Becamex Bình Dương

VTV6, On Football

20/7

19:15

Hà Nội – Sài Gòn

On Football

20/7

19:15

TP Hồ Chí Minh – Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

On Sports+