Ngày

Giờ

Vòng 8

Kênh

26/12

18:00

Khánh Hòa – Sông Lam Nghệ An

FPT Play

26/12

19:15

Công an Hà Nội – Becamex Bình Dương

FPT Play, VTV5

26/12

19:15

TP Hồ Chí Minh – Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

FPT Play, HTV thể thao

27/12

17:00

LPBank Hoàng Anh Gia Lai – Hà Nội

FPT Play, VTV5

27/12

17:00

Quảng Nam – Đông Á Thanh Hóa

FPT Play

27/12

18:00

Thép Xanh Nam Định – Thể Công Viettel

FPT Play, HTV thể thao

27/12

19:15

Hải Phòng – MerryLand Quy Nhơn Bình Định

FPT Play