Ngày

Thời gian

Trận

Kênh

23/7

18:00

Sông Lam Nghệ An – Hải Phòng

On Football

23/7

18:00

Topenland Bình Định – SHB Đà Nẵng

On Sports+

24/7

17:00

Hoàng Anh Gia Lai – Đông Á Thanh Hóa

VTV6, On Football

24/7

18:00

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh – Hà Nội

On Sports+

24/7

19:15

Sài Gòn – Nam Định

On Sports News

24/7

19:15

Viettel – TP Hồ Chí Minh

VTV6, On Football