Ngày

Giờ

Vòng 13

Kênh

8/3

17:00

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh – Hải Phòng

FPT Play

8/3

18:00

Thép Xanh Nam Định – Đông Á Thanh Hóa

FPT Play, HTV thể thao

8/3

19:15

Hà Nội – Quảng Nam

FPT Play, VTV5

9/3

17:00

Hoàng Anh Gia Lai – TP Hồ Chí Minh

FPT Play, HTV thể thao

9/3

18:00

Becamex Bình Dương – Sông Lam Nghệ An

FPT Play

9/3

18:00

Quy Nhơn Bình Định – Khánh Hòa

FPT Play

9/3

19:15

Thể Công Viettel – Công an Hà Nội

FPT Play, VTV5