Ngày

Giờ

Trận

Kênh

Lượt trận 3

22/1

22:00

(A) Qatar - Trung Quốc

FPT Play, VTV5

22/1

22:00

(A) Tajikistan - Liban

FPT Play, VTV5 Tây Nam bộ

23/1

18:30

(B) Australia – Uzbekistan

FPT Play, VTV5

23/1

18:30

(B) Syria – Ấn Độ

FPT Play, VTV5 Tây Nam bộ

23/1

22:00

(C) Iran – UAE

FPT Play, VTV5

23/1

22:00

(C) Hồng Kông – Palestine

FPT Play, VTV5 Tây Nam bộ

24/1

18:30

(D) Nhật Bản – Indonesia

FPT Play, VTV5 Tây Nam bộ

24/1

18:30

(D) Iraq – Việt Nam

FPT Play, VTV5

25/1

18:30

(E) Hàn Quốc – Malaysia

FPT Play, VTV5

25/1

18:30

(E) Jordan – Bahrain

FPT Play, VTV5 Tây Nam bộ

25/1

22:00

(F) Arab Saudi – Thái Lan

FPT Play, VTV5

25/1

22:00

(F) Kyrgyzstan – Oman

FPT Play, VTV5 Tây Nam bộ