Ngày

Giờ

Trận

Kênh

Vòng 1/8

28/1

18:30

Australia – Indonesia 

FPT Play, VTV5

28/1

23:00

Tajikistan – UAE

FPT Play, VTV2

29/1

18:30

Iraq – Jordan 

FPT Play, VTV5

29/1

23:00

Qatar – Palestine

FPT Play, VTV5

30/1

18:30

Uzbekistan – Thái Lan

FPT Play, VTV5

30/1

23:00

Arabia Saudi – Hàn Quốc

FPT Play, VTV5

31/1

18:30

 Bahrain – Nhật Bản

FPT Play, VTV5

31/1

23:00

Iran – Syria

FPT Play, VTV2