Ngày

Giờ

Trận

Kênh

 

 

Tranh hạng ba

 

17/12

22:00

Croatia - Ma Rốc

VTV2

 

 

Chung kết

 

18/12

22:00

Argentina - Pháp

VTV2