1. Cụm nhà máy điện mặt trời Xuân Thiện Ea Súp, xây dựng tại xã Ia Lốp, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk. Giai đoạn 1 có công suất 600 MW (tương đương 831 MWp), gồm 5 nhà máy. Trong đó, công suất nhà máy Xuân Thiện Ea Súp 1 (100 MW), Xuân Thiện Ea Súp 2 (100 MW), Xuân Thiện Ea Súp 3 (100 MW), Xuân Thiện Ea Súp 4 (150 MW), Xuân Thiện Ea Súp 5 (150 MW).

Nhà máy điện mặt trời Xuân Thiện Ea Súp (Đắk Lắk)

Nhà máy điện mặt trời Xuân Thiện Ea Súp được khởi công vào tháng 4/2020, đóng điện đưa vào vận hành giai đoạn 1 vào ngày 15/11/2020.

Cụm nhà máy điện mặt trời Xuân Thiện Ea Súp có tổng công suất thiết kế lên đến 2.000 MW (tương đương 2.800 MWp). Giai đoạn II công suất 1.400 MW sẽ triển khai xây dựng trong năm 2021.

2. Cụm nhà máy điện mặt trời Dầu Tiếng 1, 2, 3, xây dựng tại các xã Tân Hưng, Tân Phú (huyện Tân Châu), xã Suối Đá (huyện Dương Minh Châu) tỉnh Tây Ninh. Tổng công suất thiết kế 500 MW, gồm 3 nhà máy. Trong đó, công suất nhà máy Dầu Tiếng 1 (150 MW), Dầu Tiếng 2 (200 MW), Dầu Tiếng 3 (150 MW).

Nhà máy điện mặt trời Dầu Tiếng (Tây Ninh)

Dự án nhà máy điện mặt trời Dầu Tiếng khởi công từ tháng 6/2018. Ngày 7/9/2019, nhà máy điện mặt trời Dầu Tiếng 1 và 2 đã khánh thành, đưa vào vận hành với công suất 350 MW (420 MWp).

3. Nhà máy điện mặt trời Trung Nam Thuận Nam, xây dựng tại xã Phước Minh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận. Nhà máy có tổng công suất 450 MW.

Nhà máy điện mặt trời Trung Nam Thuận Nam (Ninh Thuận)

Dự án điện mặt trời Trung Nam Thuận Nam được khánh thành, hòa lưới điện quốc gia từ ngày 12/10/2020.

4. Cụm nhà máy điện mặt trời Phù Mỹ, xây dựng tại xã Mỹ An, xã Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định, có tổng công suất 330 MW, gồm ba nhà máy với công suất lần lượt là: 120 MW, 110 MW và 100 MW.

Nhà máy điện mặt trời Phù Mỹ (Bình Định)

Dự án điện mặt trời Phù Mỹ Bình Định khởi công vào ngày 29/5/2020. Ngày 31/12/2020, nhà máy đã đóng điện giai đoạn 1, đưa vào khai thác thương mại 216 MW trên tổng công suất 330 MW. Trong quý 1/2021, sẽ đóng điện đưa vào khai thác công suất còn lại.

5. Cụm nhà máy điện mặt trời BIM 1, 2, 3, xây dựng tại xã Phước Minh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận, tổng công suất 314 MW (tương đương 330 MWp), gồm 3 nhà máy. Trong đó, công suất nhà máy BIM 1 (30 MWp), BIM 2 (250 MWp), BIM 3 (50 MWp).

Nhà máy điện mặt trời BIM (Ninh Thuận)

Ngày 23/1/2018, dự án điện mặt trời BIM1 được khởi công xây dựng. Tiếp đó, tháng 6/2018, BIM 3 triển khai xây dựng. Tháng 8/2018, BIM 2 triển khai xây dựng.

Ngày 27/4/2019, cụm ba nhà máy BIM 1, 2, 3 đã tổ chức khánh thành, đưa vào vận hành thương mại.

6. Cụm nhà máy điện mặt trời Hồng Phong 1A-1B, xây dựng tại xã Hồng Phong, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận, 250 MW, gồm 2 nhà máy. Trong đó, công suất nhà máy Hồng Phong 1A (150 MW), Hồng Phong 1B (100 MW).

Nhà máy điện mặt trời Hồng Phong 1A-1B (Bình Thuận)

Nhà máy điện mặt trời Hồng Phong 1A-1B, chính thức vận hành thương mại từ ngày 4/6/2019, sau đó tổ chức khánh thành vào ngày 15/7/2019.

7. Nhà máy điện mặt trời Hòa Hội, xây dựng tại xã Hòa Hội, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên. Dự án có tổng công suất 214 MW (tương đương khoảng 257 MWp).

Nhà máy điện mặt trời Hòa Hội (Phú Yên)

Dự án điện mặt trời Hòa Hội tổ chức khởi công vào ngày 17/11/2018. Ngày 25/6/2019, nhà máy đã khánh thành, đưa vào vận hành thương mại.

8. Nhà máy điện mặt trời Trung Nam Ninh Thuận, xây dựng tại xã Bắc Phong, xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận, tổng công suất 204 MW.

Nhà máy điện mặt trời Trung Nam Ninh Thuận (Ninh Thuận)

Dự án điện mặt trời Trung Nam Ninh Thuận khởi công vào ngày 7/7/2018. Ngày 27/4/2019 tổ chức khánh thành.

9. Nhà máy điện mặt trời Xuân Thiện Thuận Bắc, xây dựng tại xã Bắc Phong, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận, tổng công suất 200 MW/256 MWp.

Nhà máy điện mặt trời Xuân Thiện Thuận Bắc (Ninh Thuận)

Nhà máy điện mặt trời Xuân Thiện Thuận Bắc khởi công vào tháng 9/2018; đóng điện thành công, chính thức hòa lưới điện quốc gia sáng 25/2/2020.

10. Nhà máy điện mặt trời Sao Mai Solar PV1, xây dựng tại xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang, tổng công suất 210 MWp.

Nhà máy điện mặt trời Sao Mai PV 1 (An Giang)

Ngày 6/7/2019, Sao Mai Solar PV 1 khánh thành giai đoạn với công suất 104 MWp. Giai đoạn 2 công suất 106 MWp hoàn thành cuối tháng 12/2020.