Ngày

Giờ

Vòng 23

Kênh

15/6

17:00

Sông Lam Nghệ An – Đông Á Thanh Hóa

FPT Play, HTV thể thao

15/6

18:00

Khánh Hòa – Quảng Nam

FPT Play

15/6

18:00

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh – Thể Công Viettel

FPT Play

15/6

19:15

TP Hồ Chí Minh – Thép Xanh Nam Định

FPT Play, HTV3

16/6

17:00

Hoàng Anh Gia Lai – Quy Nhơn Bình Định

FPT Play

16/6

19:15

Hà Nội – Công an Hà Nội

FPT Play, VTV5

16/6

19:15

Hải Phòng – Becamex Bình Dương

FPT Play