Ngày

Giờ

Vòng 25

Kênh

25/6

17:00

TP Hồ Chí Minh – Quảng Nam

FPT Play, HTV thể thao

25/6

17:00

Đông Á Thanh Hóa – Thể Công Viettel

FPT Play

25/6

17:00

Sông Lam Nghệ An – Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

FPT Play

25/6

17:00

Thép Xanh Nam Định – Khánh Hòa

FPT Play, HTV3

25/6

17:00

Becamex Bình Dương – Quy Nhơn Bình Định

FPT Play

25/6

17:00

Hải Phòng – Hà Nội

FPT Play, VTV5 Tây nam bộ

25/6

17:00

Công an Hà Nội – Hoàng Anh Gia Lai

FPT Play, VTV5